Herstart Huis voor Klokkenluiders

Het voltallige bestuur van het Huis voor Klokkenluiders stapt op, omdat het zelf de verantwoordelijkheid voor een herstart niet op zich wil nemen. Dit naar aanleiding van een rapport over het functioneren van het Huis.

Tarieven Durv blijven tot 25% onder het richtbedrag van de SER

Tarieven Durv Training en Advies voor cursussen blijven tot 25% onder het richtbedrag van de SER! De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2018 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1000 euro...