96% van de OR’en heeft profijt van scholing!

En dat vindt niet alleen de OR, maar ook zijn bestuurder.
Dit blijkt uit het onderzoek gedaan in opdracht van de SER naar de ontwikkelingen in het gebruik van scholing door OR’en.

Andere interessante conclusies:
– er is een beperkte afname in scholing vanwege werkdruk en de recessie van de afgelopen jaren;
– OR’en verwachten in de toekomst wel weer meer scholing op inhoud (thema’s als duurzame inzetbaarheid) én meer training van (overleg)vaardigheden nodig te hebben.

Interesse in het volledige rapport? Klik dan op deze link.