De 9 teamrollen van Meredith Belbin maken gedrags- en samenwerkingsstijlen duidelijk. De meeste mensen hebben grofweg 2 natuurlijke rollen en daarnaast nog een aantal bijrollen.

In een team, dus ook in een ondernemingsraad, zijn álle rollen belangrijk, om tot een goede samenwerking te komen. Ontbreken een paar rollen in een team, dan kan het zijn dat sommige dingen moeilijk van de grond komen. Door je hier bewust van te zijn als groep, kan je zoeken naar oplossingen.

Meer kennis van je eigen teamrollen en die van je teamgenoten geeft inzicht in je kwaliteiten, maar ook in mogelijke zwakke punten. Verschillende teamrollen vinden verschillende dingen belangrijk en praten op een andere manier over zaken. Door hier kennis van te hebben, worden problemen in de communicatie beter te begrijpen. Meer onderling begrip zal tot een betere samenwerking leiden.

Een Belbinanalyse is een positief instrument, omdat het vooral uitgaat van de krachten die iemand heeft. Het is zeer motiverend om te onderzoeken hoe deze kwaliteiten nóg beter benut kunnen worden in het team.

Durv Training en Advies kan met teams zo’n belbinanalyse doen. Er zijn verschillende testen (handmatig en digitaal) die tot een individuele teamrolanalyse komen. Vervolgens kan in het team besproken worden wat deze uitkomst voor de groepssamenwerking betekent. En welke keuzes het team kan maken om de samenwerking en teamresultaten te optimaliseren. Indien gewenst kunnen ook individuele coachingsgesprekken plaatsvinden.

Wilt u meer weten over Belbin? Klik dan hier voor de officiële Belbinsite (engelstalig): www.belbin.com/rte.asp?id=8