In de wet stond al dat de bestuurder de ondernemingsraad dient te informeren over onder meer de beloningsverhoudingen in het bedrijf (artikel 31 d WOR). De praktijk laat echter zien dat niet alle ondernemingsraden de benodigde schriftelijke informatie krijgen en dat bij slechts 1/5de van de organisaties de beloning daadwerkelijk ter sprake komt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor aanpassing van de WOR, waarin een overlegverplichting wordt opgenomen. Doel van het oorspronkelijk door oud-minister Asscher geschreven wetsvoorstel is het beter bespreekbaar maken van de beloningsverschillen in grote bedrijven.

Volgens de wetswijziging wordt met een uitbreiding van het overlegrecht in artikel 23 WOR geregeld dat in bedrijven met ten minste 100 medewerkers minimaal een keer per jaar de beloning, ook die van het bestuur, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen in de overlegvergadering wordt besproken. De Eerste Kamer moet nog wel over de wetswijziging oordelen en besluiten.