Een beroep op solidariteit van de individuele medewerker: een uitdaging voor de ondernemingsraad!

In de afgelopen periode hebben we allerlei vragen van ondernemingsraden beantwoord. Daarbij viel ons op dat in veel organisaties de directie een beroep doet op medewerkers om solidair te zijn met het bedrijf. In de hoop zo het hoofd boven water te houden. Deze verzoeken komen vaak bij de ondernemingsraad terecht. Het goede nieuws is dus dat de bestuurder de ondernemingsraad in deze crisis weet te vinden en als belangrijke partner ziet. Maar het stelt ondernemingsraden vaak voor dilemma’s.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk:
  • We willen graag jouw vakantiegeld later of gespreid uitbetalen, dan redden we het net de komende maanden
  • We willen graag dat je nu een aantal vakantiedagen opneemt.
  • We doen een beroep op jou een loonoffer te brengen. Iedere medewerker krijgt een voorstel op maat.

De gegeven voorbeelden vallen alle in de werkingssfeer van het individueel arbeidsrecht. Het komt er op neer dat werkgever en werknemer niet eenzijdig aanpassingen mogen doorvoeren in de afspraken die vallen onder de arbeidsovereenkomst.

Afhankelijk van ieders privésituatie of persoonlijke opvattingen is er meer of minder bereidheid tot het brengen van offers.  Juridisch maakt de werkgever weinig kans in bovenstaande voorbeelden offers af te dwingen.

Hoe kan je hier nu mee omgaan als ondernemingsraad?

Er is een juridische basis voor de ondernemingsraad om gesprekspartner te zijn bij deze voorbeelden, zelfs als de werkgever zich niet tot de ondernemingsraad richt.
Op grond van artikel 28 WOR bevordert de ondernemingsraad de naleving van voorschriften ook op gebied van de arbeidsvoorwaarden. Daarmee is de ondernemingsraad gesprekspartner naar aanleiding van individuele kwesties voor bestuurder en medewerkers.

Maar wat is wijsheid als de ondernemingsraad zich op dit terrein begeeft?

De ondernemingsraad kan geen afspraken maken met de bestuurder die doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomst. De vakbonden zouden dat wel kunnen via de CAO.
Het is voor de ondernemingsraad wel mogelijk een aanbeveling te geven aan bestuurder en medewerkers. De ondernemingsraad vormt zich een oordeel over de positie van het bedrijf, de mate waarin subsidiemogelijkheden uitputtend zijn benut, en de positie van groepen medewerkers. De ondernemingsraad zou dan tot de conclusie kunnen komen onder bepaalde voorwaarden een beroep op solidariteit met de onderneming te ondersteunen.
De tweede stap is het goed nadenken over de voorwaarden waaronder je een aanbeveling geeft.
In gesprekken met de klant hebben we mogen meedenken en adviseren over deze voorwaarden en over een passende aanpak gegeven de aard van de relatie met bestuurder en achterban.
De belangrijkste aandachtspunten:

  • koppel een aanbeveling voor solidariteit aan harde en concrete toezeggingen over compensatie. Deze kunnen in de sfeer liggen van minder afdracht van toekomstig resultaat aan aandeelhouders, matiging van directiebonussen, meer investering in arbo- en HR-beleid.
  • geef aan dat het een onderbouwde aanbeveling is, het laatste woord ligt formeel bij de individuele medewerker.
  • zorg dat je de aanbeveling kunt uitleggen aan collega’s die het bijvoorbeeld op grond van hun eigen financiële situatie er niet mee eens zijn.
  • zorg dat je je er van vergewist hebt dat de bestuurder een uitputtend beroep gedaan heeft op de corona steunmaatregelen.

Krijg je als ondernemingsraad soortgelijke verzoeken en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Neem dan gerust contact op met één van de adviseurs van Durv Training en Advies. Wij helpen jullie graag!

Wil je meer lezen over de rol van de OR in corona-tijd? Lees dan dit blog: https://durv.nu/rol-or-in-corona-crisis/