Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het op 15 januari gepresenteerde rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’. De WRR is het belangrijkste onafhankelijk adviesorgaan voor de regering. De WRR onderzoekt in het 300 pagina’s tellende rapport de vraag of mensen voldoende gelukkig zijn met hun werk.

Zijn we gelukkig genoeg in ons werk?

Dat is volgens de WRR een vraag die te weinig aandacht krijgt. “De helft van uitval door ziekte wordt nu veroorzaakt door het werk zelf. Dat kan niet zo doorgaan”, zeggen de onderzoekers. De adviesraad constateert dat mensen vaak onvoldoende grip hebben op hun werk, hun geld en hun privéleven. Van belang zijn een gepast loon met zekerheden, voldoende autonomie en verbondenheid op het werk en de mogelijkheden een goede balans tussen werk en privé aan te brengen.

Aanbevelingen

De WRR doet een aantal aanbevelingen aan de regering op basis van haar onderzoek.

Meer grip op geld

  • Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen.
  • Ontwikkel een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers, een stelsel dat past bij de nieuwe wereld van werk.
  • Vernieuw het actief arbeidsmarktbeleid, onder andere door meer aandacht voor persoonlijke begeleiding.
  • Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een basisbaan.

Grip op het werk

  • Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk binnen bedrijven en instellingen.
  • Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.

Grip op het leven

  • Schep meer mogelijkheden om mensen de keuze te laten hoeveel uren ze willen werken, onder andere door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden en meer werken makkelijker afdwingbaar te maken.
  • Zorg voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en meer zeggenschap over arbeidstijden.
De ondernemingsraad

De WRR stelt dat bedrijven met een ondernemingsraad vaak een klimaat kennen, waarin mensen initiatieven durven tonen en meer autonomie hebben. Ten aanzien van welke aanbevelingen zou jouw OR een rol kunnen spelen in jouw organisatie voor het vergroten van het welzijn van de werknemers en een verlaging van het verzuim? De adviseurs van Durv sparren graag met jouw OR over de mogelijkheden tot het verhogen van het welzijn van de werknemers.