Het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders vindt naar aanleiding van een rapport over het functioneren van het Huis dat er een herstart van het Huis voor Klokkenluiders moet komen. Een andere werkwijze van het Huis is in het belang van klokkenluiders. Het voltallige bestuur stapt op, omdat het zelf de verantwoordelijkheid voor de herstart niet op zich wil nemen.

Het bestuur heeft een onderzoeksopdracht verstrekt aan de heer Ruys. Onderzoeker Ruys concludeert onder andere het volgende:

  • Het bestuur onvoldoende is onvoldoende in staat gebleken om tot een heldere en eenduidige visie over het Huis te komen.
  • Er is verdeeldheid bij zowel bestuur als medewerkers. Bovendien ontbreekt bij de medewerkers daardoor draagvlak voor het bestuur als geheel.

Ruys adviseert onder andere:

  • Een interim-bestuur verantwoordelijk te maken voor de herstart van het Huis voor.
  • De bestuurlijke inrichting en de werkwijze van het Huis aan te passen.
  • Het personeelsbestand te laten doorlichten, om vast te stellen of de medewerkers zich willen committeren aan het Huis voor Klokkenluiders 2.0.

Het Huis moet de klokkenluiders de rechtsbescherming gaan bieden die ze verdienen en ondersteunen in de vorm van advies en begeleiding. Tot op heden is dat het Huis onvoldoende gelukt.
Ben je geïnteresseerd in het volledige rapport? Klik dan hier