Vergaderen is een vaardigheid…

Daarom waren we blij met de aanwezigheid van “onze” vaste OR trainer Simone Vermaas van Durv Training en Advies tijdens de laatste OR vergadering op 24 mei j.l. Niet zozeer om ons op inhoud te coachen, maar meer om ons handvatten te geven hoe we vergaderingen kunnen professionaliseren. Erg leerzaam!

Een goede voorbereiding loont, zo bleek ook nu. Naast onze drukke banen in het land vergt de OR de nodige (voorbereidings) tijd. Om zo efficiënt mogelijk met onze tijd en ons talent om te gaan hebben we dus bewust gekozen voor het opzetten van een drietal commissies (HR, Finance en Communicatie), bezet met maximaal 3 OR collega’s per commissie. Daarnaast indien nodig nog een aantal tijdelijke projectgroepen, zoals de AVR projectgroep. Iedereen heeft zitting in tenminste 1 commissie en/of projectgroep. We zijn ons er nog meer van bewust geworden dat een helder omschreven uitgangs- of agendapunt bij aanvang discussie en afdwaling voorkomt. Met een groep van 13 mondige OR leden een must! Een goede, concrete vraagstelling en voorbereiding vóór de OR vergadering van de eigenaar van het onderwerp en de andere OR leden helpt om de snelheid en collectieve daadkracht in de vergadering te houden en een goede dialoog te voeren. Genoeg input om goed voorbereid uit te kijken naar de volgende vergadering met de bestuurder.