Op 31 maart werd de uitwerking van subsidieregeling NOW bekend gemaakt. Voluit heet deze regeling “tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid”. Deze regeling vervangt de regeling voor werktijdverkorting. Organisaties die vanwege COVID19 te maken krijgen met minimaal 20% omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

In artikel 13 staat beschreven dat de werkgever de OR moet informeren over de subsidieverlening. Natuurlijk kan de OR ook ongevraagd adviseren, door gebruik te maken  van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR).

Waar moet de OR op letten als hij informatie over de NOW-aanvraag heeft ontvangen?

  • Is de geboden informatie duidelijk?
  • Kan de werkgever ook voldoen aan de verplichtingen en hoe?

De OR kan de bestuurder natuurlijk ook helpen bij de communicatie over de NOW aan de medewerkers. Zij willen vooral graag weten wat de directe gevolgen voor hen zijn. Benadruk dus dat zij hun volledige loon gewoon ontvangen en dat de organisatie aan de loondoorbetalingsplicht kan voldoen, omdat de overheid de subsidie verstrekt. Zo geef je de medewerkers zekerheid over hun eigen inkomsten en bevestig je dat de organisatie zich de loondoorbetaling kan veroorloven.