OR-dienstverlening tijdens corona! We hebben niet stil gezeten.

Het corona-virus houdt ons allemaal in de greep en dat zal nog wel een tijdje duren. De overheid, bedrijven en burgers zoeken naar een manier om ‘het gewone leven’ weer op te starten, op een veilige manier. Durv Training en Advies heeft in de afgelopen tijd niet stilgezeten. Wat hebben we zoal gedaan? Hoe hebben we de OR-dienstverlening tijdens corona vormgegeven?

  • Vele vragen van klanten beantwoord, o.a. over de gevolgen van het corona-virus;
  • Advies gegeven over o.a. advies- en instemmingsaanvragen;
  • Geëxperimenteerd met het geven van digitale trainingen/webinars;
  • Digitaal vergaderd met klanten;
  • Contact gezocht met horeca-bedrijven over veilige trainingsmogelijkheden;
  • Een protocol opgesteld om vanaf 1 juni weer fysieke trainingen te kunnen geven.

Onze digitale werkzaamheden geven ons voldoening, omdat we OR-en in uiteenlopende organisaties hebben kunnen helpen. Maar we staan te popelen om jullie weer echt te ontmoeten en ons trainingswerk te hervatten. We denken dat de tijd daar rijp voor is!

Digitale mogelijkheden

Er wordt wat afvergaderd met Zoom, Hangouts en Microsoft Teams. En bij onze klanten in de industrie/productie staan de machines ook niet stil. Om over de zorg maar te zwijgen. Er wordt dus hard gewerkt, zowel fysiek als digitaal. We zijn met z’n allen een stuk digitaal vaardiger geworden. En wellicht heeft dit blijvende effecten en zullen sommige organisaties nog meer gaan thuiswerken. Maar er zijn ook nadelen, die wij zelf ook ondervinden.  In sommige omgevingen kan je bijvoorbeeld niet de non-verbale signalen van alle deelnemers zien en voelen niet alle deelnemers zich even gezien of gehoord. Dit kan leiden tot minder gedragen besluiten. Of het vertraagt het vergaderproces en leidt tot besluiteloosheid. Alhoewel ook Durv de digitale mogelijkheden ontdekt heeft en toepast, komen we tot de conclusie dat onze kracht ligt bij echte ontmoetingen, waarin we kunnen werken aan de OR als team. Van de digitale OR-dienstverlening tijdens corona stappen we dus graag weer over naar échte ontmoetingen.

Medezeggenschap cruciaal!

We zijn van mening dat trainingen en fysiek gehouden vergaderingen echt een meerwaarde hebben voor de kwaliteit van de besluitvorming voor OR en organisatie. Juist in deze tijd moeten er veel en belangrijke besluiten genomen worden. Medezeggenschap en betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming zijn essentieel voor de toegevoegde waarde van de genomen besluiten binnen organisaties.

Het is onze ervaring dat ondernemingsraden beter functioneren als de leden elkaar met regelmaat treffen en werken aan de samenwerking. Samen stil staan bij de visie op het OR-werk. Digitale vormen kunnen dit maar ten dele vervangen. Als de OR door de corona-maatregelen nu minder contact heeft dan daarvoor, dan kan dit leiden tot minder motivatie en minder resultaat. Ondernemingsraden van de juiste energie voorzien is één van onze doelen.

Juist nu zijn er veel belangrijke onderwerpen waar de OR zich mee bezig kan houden. We zien dat aan de vragen die dagelijks bij ons binnen komen. Er wordt momenteel veel van ondernemingsraden en personeelsleden gevraagd. Loonoffers, inleveren vakantiedagen, gespreid betalen vakantiegeld. Hoe balanceren we tussen de belangen van de medewerker aan de ene kant en de bedrijfsbelangen aan de andere kant? Hoe zorgen we voor een veilige werkomgeving van de medewerkers en hoe ‘moeilijk’ doen we daar over?

Kortom…medezeggenschap draait om mensen, die we graag in levende lijve (met een beetje afstand) ontmoeten. Voelen jullie ook de behoefte om juist in deze enerverende tijd een sterke rol als OR te vervullen? Dan ondersteunen we jullie graag bij het vormgeven daarvan. Bel/mail/zoom etc. ons, dan bespreken we de mogelijkheden met elkaar. In een ander blog schrijven we over de mogelijkheden om nu ook weer fysieke trainingen te boeken.