Een fysieke OR training coronaproof: het kan !

Medezeggenschap draait om mensen! Hoe geven we daar vorm aan in de 1,5 meter economie? Een beetje afstand is verstandig, maar zorg ervoor dat de OR geen afstandelijk orgaan wordt! Bij Durv zijn we altijd voor maximale betrokkenheid. Mits we ons natuurlijk houden aan regelgeving en ons gezonde verstand gebruiken.

Onze digitale werkzaamheden geven ons voldoening, omdat we OR-en in uiteenlopende organisaties hebben kunnen helpen. Maar we staan te popelen om jullie weer echt te ontmoeten en ons trainingswerk te hervatten. We denken dat de tijd daar rijp voor is!

Medezeggenschap cruciaal!

Ook voor 1 juni zijn “werkgerelateerde bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering” al mogelijk. We zeggen vaak: “medezeggenschap volgt de zeggenschap”. Ook in deze tijd moeten besluitvorming en bedrijfsvoering gewoon doorgaan. Dat betekent dat de medezeggenschap ook nodig is. Vergaderingen en trainingen kunnen binnen de huidige regels door gaan tot groepen van 10 personen vanaf 11 mei en vanaf 1 juni tot 30 personen.

We zijn van mening dat trainingen en fysiek gehouden vergaderingen echt een meerwaarde hebben voor de kwaliteit van de besluitvorming voor OR en organisatie. Juist in deze tijd moeten er veel en belangrijke besluiten genomen worden. Medezeggenschap en betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming zijn essentieel voor de toegevoegde waarde van de genomen besluiten binnen organisaties.

Fysieke ontmoetingen met 1,5 m afstand

In de afgelopen periode zijn veel hotels in Nederland gewoon open geweest en zij mochten ook maaltijden serveren aan hun hotelgasten. Toch vonden onze trainers en onze klanten het vaak geen goed idee om in deze tijd een fysieke OR training te organiseren. Waarom denken we daar nu anders over?

  • Vanaf 1 juni worden de maatregelen versoepeld. Natuurlijk moeten we met z’n allen alert blijven en ons aan de regels van het RIVM houden. Maar nu scholen weer open zijn en horeca-gelegenheden weer open gaan, vinden we het gepast om ook de trainingen weer te hervatten.
  • Horeca-gelegenheden hebben de tijd gehad om na te denken over de mogelijkheden om coronaproof een training te organiseren. Durv Training en Advies kan jullie assisteren bij het vinden van een goede en veilige vergaderlocatie. Zelf hebben we ook een protocol opgesteld. En natuurlijk kan het zijn dat jullie zelf mooie vergaderzalen hebben die coronaproof zijn.
  • Het is onze ervaring dat ondernemingsraden beter functioneren als de leden elkaar met regelmaat treffen en werken aan de samenwerking. Samen stil staan bij de visie op het OR-werk. Digitale vormen kunnen dit maar ten dele vervangen. Als de OR door de corona-maatregelen nu minder contact heeft dan daarvoor, dan kan dit leiden tot minder motivatie en minder resultaat. Ondernemingsraden van de juiste energie voorzien is één van onze doelen.
  • Juist nu zijn er veel belangrijke onderwerpen waar de OR zich mee bezig kan houden. We zien dat aan de vragen die dagelijks bij ons binnen komen. Er wordt momenteel veel van ondernemingsraden en personeelsleden gevraagd. Loonoffers, inleveren vakantiedagen, gespreid betalen vakantiegeld. Hoe balanceren we tussen de belangen van de medewerker aan de ene kant en de bedrijfsbelangen aan de andere kant? Hoe zorgen we voor een veilige werkomgeving van de medewerkers en hoe ‘moeilijk’ doen we daar over? Heeft jullie bedrijf een eigen protocol? Is de RI&E aangepast? Kijk ook eens naar de interessante uitzending van De Monitor over ‘hoe coronaproof is ons kantoor’ van 27 april 2020.

Kortom…medezeggenschap draait om mensen, die we graag in levende lijve (met helaas een beetje afstand) ontmoeten.
Voelen jullie ook de behoefte om juist in deze enerverende tijd een sterke rol als OR te vervullen? Dan ondersteunen we jullie graag bij het vormgeven daarvan. Bel/mail/zoom etc. ons, dan bespreken we samen de mogelijkheden voor een fysieke OR training coronaproof.

Wij van Durv durven weer op pad te gaan! Mochten jullie, ondanks protocollen, afstand, desinfectie etc., dat nog niet aandurven, dan snappen we dat natuurlijk ook. Samen kunnen we kijken naar de digitale alternatieven!