Over Durv


Durv is een ervaren groep OR- en organisatieprofessionals die stuk voor stuk putten uit een rijke ervaring. We komen binnen, doen mee en laten u de meerwaarde van extra betrokkenheid ervaren.

Jo Renckens

Jo Renckens


de psycholoog

Jo heeft oog voor verschillen tussen mensen en houdt van onverwachte situaties. Hij zet je graag op het “verkeerde been” om je op een nieuwe manier naar de werkelijkheid te laten kijken. Jo levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de ondernemingsraad met oog voor werkgelegenheid en werkplezier in je organisatie.

Biografie Jo Renckens


Jo is van mening dat medewerkers, zowel in als buiten de OR, veel invloed kunnen hebben in de organisatie. Mits zij het initiatief durven te nemen om tot verbeteringen te komen én er naar hun mening geluisterd wordt.

In trainingen en adviestrajecten zoekt Jo de uitdaging om samen met de betrokkenen te zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen in de organisatie en de onderlinge samenwerking. Jo rondde in 1988 zijn studie ‘psychologie van arbeid en organisatie’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen af.

In zijn studietijd raakte hij gefascineerd door de wisselwerking tussen de inrichting van de organisatie, en de ontplooiing van medewerkers. Hij zoekt naar mogelijkheden de speelruimte en regelcapaciteit in de organisatie te vergroten. En naar kansen om de talenten en persoonlijkheid van de medewerkers beter uit de verf te laten komen. Deze fascinatie, gecombineerd met ervaringen in diverse banen, leidde uiteindelijk in 1990 tot de keuze trainer en adviseur te worden.

Vrijblijvend kennismaken?


Geïnteresseerd in wat Durv kan betekenen voor uw ondernemingsraad of organisatie? We maken graag een keer persoonlijk kennis!

Remco Rensink