Over Durv


Durv is een ervaren groep OR- en organisatieprofessionals die stuk voor stuk putten uit een rijke ervaring. We komen binnen, doen mee en laten u de meerwaarde van extra betrokkenheid ervaren.

Simone Vermaas

Simone Vermaas


de bedrijfskundige

Als bedrijfskundige bekijkt Simone een situatie vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld de mensgerichte, de economische en de technische/juridische. Steeds vanuit een praktische, down-to-earth benadering. Vol enthousiasme en bevlogenheid. Het motiveert haar als OR-leden na een bijeenkomst vol energie huiswaarts gaan. Met praktische plannen, toewerkend naar het uiteindelijke doel: tevreden medewerkers in een gezonde organisatie.

Biografie Simone Vermaas


“Durv anders te kijken”

Simone stimuleert haar klanten om met diverse brillen op naar de organisatie te kijken. Zij prikkelt zowel (HR-)bestuurders als ondernemingsraden om beter naar elkaars denkbeelden te luisteren. Daarbij ziet Simone het als een uitdaging om de kloof tussen droom en daad te overbruggen. Hoe kunnen management en ondernemingsraad er samen voor zorgen dat mooie plannen op papier ook uitvoerbaar zijn en tot resultaat leiden?

Betrokkenheid van medewerkers is essentieel voor een goed functionerende organisatie, maar er is méér nodig. Medewerkers hebben soms wat extra lef nodig om de aanwezige praktijkkennis om te zetten in een goed inhoudelijk gesprek met het management. Sleutelbegrippen in Simone’s aanpak zijn dan ook: de kracht van de praktijk, geloof in eigen kunnen en dialoog tussen de diverse lagen in de organisatie.

Simone Vermaas studeerde in 1997 af aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft Simone zich verdiept in diverse aspecten van organisaties, zoals de organisatiestructuur en -cultuur, human resources management, productiemanagement en financieel management.

Simone is secretaris geweest van een ondernemingsraad in tijden van fusie en reorganisatie. Tijdens haar loopbaan heeft zij diverse opleidingen gevolgd in o.a. Belbin teamrollen (geaccrediteerd), Deep Democracy, coaching, teambuilding, Roos van Leary, Voice Dialogue en breinleren. Deze kennis en ervaring past zij toe in haar werk.

Vrijblijvend kennismaken?


Geïnteresseerd in wat Durv kan betekenen voor uw ondernemingsraad of organisatie? We maken graag een keer persoonlijk kennis!

Simone Vermaas