Een crisis is een toetssteen voor het functioneren van de samenleving. Hebben we vertrouwen in onze overheid? Pakken de “vitale” diensten hun werk goed op? Zijn we als burgers solidair en gedragen we ons verantwoordelijk?

Evenzo is Corona een toetssteen voor het functioneren van de organisatie. Hebben de medewerkers vertrouwen in de maatregelen die de directie neemt? Houdt de directie rekening met de inbreng en creativiteit van de medewerkers?

Heel veel maatregelen behoeven de instemming of het advies van de OR. Dat kan variëren van het aanpassen van roosters, het niet oproepen van flexkrachten tot het treffen van maatregelen om veilig te kunnen blijven werken. Neem voor diverse tips eens een kijkje op  https://www.ornet.nl/blog/2020/03/18/coronacrisis-en-de-maatregelen-wat-de-or-moet-weten/.

Wij hopen als Durv dat deze crisis een impuls geeft aan de overlegrelatie, en dat OR en directie samen ervoor zorgen dat er een zo groot mogelijk draagvlak voor ingrijpende maatregelen is, dat er solidariteit is in plaats van verdeeldheid, en vertrouwen op een goede afloop.

Als we ergens bij kunnen helpen, bel of mail ons dan!