Vanaf deze maand is er een platform waarop alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid zijn te vinden: het SER-Arboplatform. Hierbij kun je denken aan publicaties over arbeidsomstandigheden, de database grenswaarden en een video over het platform, aangevuld met relevante stukken en links van sectoren. Het platform wordt ook het centrale punt waar sociale partners kennis kunnen uitwisselen over gezond en veilig werken. Je kunt er niet alleen een veelheid aan informatie vinden, maar ook concrete vragen stellen. Het SER-Arboplatform is bedoeld voor onder meer preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners, veiligheidsdeskundigen en OR-leden. Het is de bedoeling dat het Arboplatform op termijn een community wordt waar arboprofessionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Informatie van de SER en Stichting van de Arbeid is bruikbaar in alle sectoren. Daarnaast is een dialoog tussen sectoren heel waardevol: sectoren lopen vaak tegen dezelfde arboproblemen aan. Het Arboplatform zal deze dialoog bevorderen door onder andere netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Wil je inzicht in de huidige wet-en regelgeving? Kijk dan op het Arboportaal.