De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor scholing van hun ondernemingsraad gebruik te maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut.

Durv Training en Advies is SCOOR gecertificeerd.

Volgens de Stichting van de Arbeid draagt een goed ontwikkelde medezeggenschap bij aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen die op hun beurt de bedrijven en sectoren van de Nederlandse economie versterken. Goede inbreng van leden van de or vergt echter onder andere ook scholing.

De Stichting van de Arbeid is een landelijk overlegorgaan waarin twee partijen zitten: de centrale organisaties van werkgevers en die van werknemers.