Misschien werken jullie OR-leden op dit moment ook veelvuldig thuis. En experimenteren jullie met digitale vergadervormen. Het kan ook zijn dat het OR-werk op een laag pitje staat, omdat er andere prioriteiten zijn. Het is raadzaam om ook (of juist) in deze tijd actief te zijn als OR! Lees hieronder waarom….

De OR kan op dit moment heel veel doen, maar we schrijven hier vooral over veiligheid, gezondheid en welzijn.  En dan vooral gericht op de thuiswerker. Bij veiligheid en gezondheid denken we misschien vooral aan besmettingsgevaar. En dat is zeker een belangrijk aandachtspunt voor medewerkers die wél op de werkplek aanwezig moeten zijn. Wat is daar voor geregeld?  Maar ook welzijn is een belangrijk aandachtspunt. Wat doet de huidige situatie met de mensen? Ervaren ze stress? Bijvoorbeeld omdat ze zich zorgen maken, veel leed meemaken op hun werk, of thuiszitten met (kleine) kinderen en daardoor hun werk niet af krijgen? Heeft jullie werkgever hier aandacht voor? Wat heeft hij geregeld aan de welzijnskant?

Bij thuiswerken komen ook meer praktische zaken kijken, zoals vergoedingen voor thuiswerken, arbo-aspecten van de thuiswerkplek, etc. Toen we half maart opeens allemaal thuis moesten gaan werken, hadden de meeste organisaties geen tijd om dit allemaal netjes op te tuigen. Maar nu de maatregelen langer duren is het wel belangrijk ook hier aandacht aan te besteden. Anders hebben we straks na de Corona-crisis allerlei andere vormen van verzuim.

Normaal is vakantie een ideale manier om te ontspannen. Veel medewerkers twijfelen of ze nu wel vakantiedagen zullen opnemen. Dat waren ze misschien wel van plan rondom Pasen en de mei-vakantie. Maar op dit moment kunnen mensen toch nergens heen. Dus vakantie opnemen voegt niet zoveel toe. Maar thuiswerken is niet hetzelfde als thuis vrij zijn! Mensen krijgen stress van thuiswerken. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht en digitale vergaderingen zijn erg inspannend.  Onderzoek wijst uit dat het stressvol is om deadlines te moeten halen, terwijl  de gezinssituatie hier niet geschikt voor is. Dus ook voor thuiswerkers is het fijn om even niet te hoeven werken. Want het lijkt misschien of heel Nederland nu tijd heeft om te puzzelen en te netflixen, maar verkijk je daar niet op!

Hoe zit het in jullie bedrijf met het opnemen van vakantiedagen? Hebben jullie daar al vragen over gesteld? Welke relatie zien jullie tussen vakantie opnemen en stress? En hoe gaat jullie werkgever om met het vervallen van de wettelijke vakantiedagen die in 2019 zijn opgebouwd? Deze vervallen op 1 juli, maar medewerkers zouden het fijn vinden als die termijn verlengd kan worden. Hoe staat de OR daar in?  En de werkgever?

Genoeg belangrijke onderwerpen voor de OR dus, in deze hectische tijden! Hebben jullie ergens hulp bij nodig, neem dan contact met ons op. We helpen jullie graag.