PvdA-Kamerlid Groot riep onlangs op om onderzoek te doen naar een sterkere positie van de OR bij overnames door private equity-partijen (partijen met privaat vermogen). Het onderzoek richt zich met name op uitbreiding van het informatierecht en het adviesrecht. Zo wordt het informatierecht mogelijk uitgebreid waardoor de OR zelfstandig informatie bij de accountant mag opvragen tijdens een overname; dat is nu wettelijk verboden.

OR-bevoegdheden in volle breedte onderzoeken

Minister Dijsselbloem van Financiën stelde in aanvulling op zijn partijgenoot Groot voor om het onderzoek breder te trekken. Dijsselbloem vindt het zonde om het onderzoek naar de uitbreiding van OR-bevoegdheden te beperken tot overnames alleen. Zijn voorstel is om de mogelijkheden voor een grotere OR-rol breder te onderzoeken. Het kabinet gaat hiermee aan de slag.

Overleg over topbeloningen en gelijke beloning man-vrouw

Verder werkt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een wetsvoorstel waardoor de OR en de bestuurder jaarlijks moeten overleggen over de beloningsverhoudingen. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel vóór het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen. Ook diende PvdA-Kamerlid Yücel onlangs een initiatiefvoorstel in dat de OR instemmingsrecht moet geven bij regelingen rondom de gelijke beloning van mannen en vrouwen.

Deze voorstellen worden of zijn al door de Tweede Kamer in behandeling genomen

Bron: Rendement