Durv ontwikkelt betrokkenheid! Daarom bezochten wij op dinsdag 1 oktober de Sociaal Economische Raad voor een conferentie over vernieuwing in de medezeggenschap. Onderzoek naar diverse vernieuwende vormen van medezeggenschap heeft aangetoond dat deze nieuwe vormen zorgen voor meer betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en de ondernemingsraad. Een duidelijke visie en steun van bestuurder en achterban vormen de basis voor succes. De conferentie vond plaats naar aanleiding van een onderzoek dat mogelijk is gemaakt door instituut gak. Wil je er meer over lezen? zie: https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/experimenten-in-medezeggenschap-evaluatie-van-vernieuwingsprojecten-in-medezeggenschap/

Wij werden in ieder geval opnieuw bevestigd in ons idee dat medezeggenschap er toe doet en dat de gekozen medezeggenschap democratisch is, maar moet blijven werken aan verbinding met alle mensen in de organisatie. Nadenken over nieuwe vormen kan daar aan bijdragen, maar ook in een traditionele vorm is het zoeken naar verbinding tussen bestuurder, medewerkers en raden van toezicht een must. Aanwezige toezichthouders (RvC, RvT) gaven aan graag uitgenodigd te worden door de ondernemingsraad, voor bijvoorbeeld de algemene gang van zaken vergadering (art 24 WOR).

Wij werden extra geïnspireerd door de woorden van de voorzitter van de OR van Nationaal Ballet en Opera. Als onze organisatie vooruitstrevend en vernieuwend wil zijn in de kunst, dan moeten we dat ook zijn in onze arbeidsverhoudingen. Practice what you preach! Wat ons betreft een oproep voor alle ondernemingsraden. Hoe zit dat bij jullie? Doet de organisatie intern de dingen die het in de visie en missie verkondigt?

Een nieuwe ontwikkeling is de instelling van een Raad van Inspiratie of het toevoegen van bijvoorbeeld verpleegkundigen aan de Raad van Bestuur van de zorginstelling (een ontwikkeling uit de VS, waar Groen Links en VVD nu ook voor pleiten). Wat ons betreft goede ontwikkelingen die allemaal bijdragen aan betere besluitvorming en meer betrokkenheid. Maar ook zonder deze veranderingen kan er veel geleerd worden van de ondernemingsraad. Dus hoe kan de OR een Raad van Inspiratie zijn? We denken graag met jullie mee om hier vorm aan te geven! https://www.durv.nu/or-adviseur/