Durv Blogt!


Durv blogt over nieuws en actualiteit voor de ondernemingsraad. Via ons blog houden we u op de hoogte van alles wat voor u relevant is. Zo helpen we de OR om nog beter te functioneren.

SER Richtbedragen 2021

SER Richtbedragen 2021

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2021 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.065 euro per dagdeel per OR (was in 2020: 1055 euro). Het...

OR toegankelijker door aanpassingen WOR

OR toegankelijker door aanpassingen WOR

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aanpassen. De minister gaat onder andere de kiesrechttermijnen en de samenstelling van commissies aanpassen in de wet.

Corona en solidariteit: een uitdaging voor de ondernemingsraad!

Corona en solidariteit: een uitdaging voor de ondernemingsraad!

In de afgelopen periode hebben we allerlei vragen van ondernemingsraden beantwoord. Daarbij viel ons op dat in veel organisaties de directie een beroep doet op medewerkers om solidair te zijn met het bedrijf. In de hoop zo het hoofd boven water te houden. Hoe ga je hier als OR mee om?

Bevorderen deelname OR – SER advies

Bevorderen deelname OR – SER advies

Bevorderen deelname OR Hoe bevorderen we deelname aan de OR? De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers hiervan weerhouden. Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen. Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan...

OR training coronaproof

OR training coronaproof

Fysieke OR trainingen zijn nuttig, ook in tijden van corona. Durv ziet genoeg mogelijkheden om weer fysieke trainingen voor de ondernemingsraad te organiseren, coronaproof. Lees onze blog hierover!

OR-dienstverlening tijdens corona

OR-dienstverlening tijdens corona

Durv heeft niet stilgezeten en actief gewerkt aan een optimale OR-dienstverlening in dit corona tijdperk. Lees meer over de mogelijkheden.

NOW verplicht werkgever om OR te informeren

NOW verplicht werkgever om OR te informeren

Op 31 maart 2020 is de NOW-regeling bekend geworden, een soort werktijdverkorting vanwege het Corona-virus. De bestuurder moet niet vergeten de OR in te lichten. De OR kan ongevraagd adviseren.

Rol OR in Corona-crisis

Rol OR in Corona-crisis

Een crisis is een toetssteen voor het functioneren van de samenleving. Hebben we vertrouwen in onze overheid? Pakken de “vitale” diensten hun werk goed op? Zijn we als burgers solidair en gedragen we ons verantwoordelijk? Evenzo is Corona een toetssteen voor het...

Hart onder de riem in tijden van Corona

Hart onder de riem in tijden van Corona

We denken aan alle ondernemingsraden in werkend Nederland en aan de OR-leden als mens & burger. Zowel thuis als op het werk kent deze tijd de nodige uitdagingen. Jullie kennen Durv als een betrokken organisatie. We vinden het lastig dat we deze betrokkenheid nu...

Vernieuwing Medezeggenschap

Vernieuwing Medezeggenschap

Durv ontwikkelt betrokkenheid! Daarom bezochten wij op dinsdag 1 oktober de Sociaal Economische Raad voor een conferentie over vernieuwing in de medezeggenschap. Onderzoek naar diverse vernieuwende vormen van medezeggenschap heeft aangetoond dat deze nieuwe vormen...

SER lanceert Arboplatform

SER lanceert Arboplatform

Vanaf deze maand is er een platform waarop alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid zijn te vinden: het SER-Arboplatform. Hierbij kun je denken aan publicaties over arbeidsomstandigheden, de database grenswaarden en een video over het platform,...

Durv Training en Advies opnieuw voor drie jaar SCOOR-gecertificeerd!

Durv Training en Advies opnieuw voor drie jaar SCOOR-gecertificeerd!

Wij zijn verheugd dat we wederom gecertificeerd zijn voor drie jaar door de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). Durv Training en Advies behaalde het SCOOR-certificaat initieel in mei 2015 en heeft zodoende de afgelopen maanden een...

Bestuurder moet beloningsverhoudingen verplicht bespreken met OR

Bestuurder moet beloningsverhoudingen verplicht bespreken met OR

De bestuurders van grote bedrijven worden verplicht elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek te gaan over de beloningsverschillen in het bedrijf. De bestuurder dient de OR ook jaarlijks te voorzien van een duidelijk overzicht van alle lonen.

Herstart Huis voor Klokkenluiders

Herstart Huis voor Klokkenluiders

Het voltallige bestuur van het Huis voor Klokkenluiders stapt op, omdat het zelf de verantwoordelijkheid voor een herstart niet op zich wil nemen. Dit naar aanleiding van een rapport over het functioneren van het Huis.

Tarieven Durv blijven tot 25% onder het richtbedrag van de SER

Tarieven Durv blijven tot 25% onder het richtbedrag van de SER

Tarieven Durv Training en Advies voor cursussen blijven tot 25% onder het richtbedrag van de SER! De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2018 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1000 euro...

Belbin Accreditatie

Belbin Accreditatie

Trainers van Durv geaccrediteerd om Belbin-analyses uit te voeren op teams.

Vrijblijvend kennismaken?


Geïnteresseerd in wat Durv kan betekenen voor uw ondernemingsraad of organisatie? We maken graag een keer persoonlijk kennis!

Remco Rensink